top of page

בעיות בטעינה? צריך אלטרנטור?

אלטרנטור מוסך צורי
אלטרנטור מוסך צורי
אלטרנטור מוסך צורי

שיפוץ, תיקון והחלפת אלטרנטורים

מכירת אלטרנטורים משומשים/משופצים, אלטרנטורים מפירוק ואלטרנטורים חדשים במחירים מפתיעים, לכל סוגי הרכבים במוסך מורשה.

שיפוץ האלטרנאטור הקיים

מחיר שיפוץ אלטרנטור נקבע רק לאחר פרוק האלטרנטור לגורמיו, לאחר בדיקה של החלקים ולאחר שיודעים מה נפגם ואיזה חלקים צריך להחליף ובאיזה מחיר.

 

שיפוץ אלטרנטור כולל:

  • פירוק וניקוי.

  • החלפה של מיסבי האלטורנטור.

  • החלפת פחמים.

  • חריטת טבעות הנחושת ברוטור.

  • בדיקה והחלפת חלקי החשמל והאלקטרוניקה.

  • מבחן ובדיקה סופית של מתח הטעינה וזרם תפוקה מירבי של האלטרנטור.

 

החלקים באלטרנאטור:

רוטור, דיודות, סטטור, פחמים, מניפת קירור, טבעת החלקה, שינן, סליל, ציר מרכזי, עטיפה משוננת, מיסב, ווסת, יציאה ראשית למצבר.

 

שיווק אלטרנטורים איזורי שירות:

אלטרנטורים בשפלה ובמרכז: רחובות, ראשון לציון כל האיזורים, ראשל"צ, נס ציונה, גדרה, מזכרת בתיה והסביבה.

 

מערכת החשמל :

קוד צבעים סטנדרטי של חיווט מערכת החשמל ברכב, משמש את רוב המכוניות המיוצרות באנגליה:

חום או אדום : הזנה עיקרית מהמצבר לאלטרנטור, קוטב B של קופסת הבקרה וכו׳.
כחול : הזנת אורות ראשיים אל מתג העמעום.
לבן : הזנה לסליל ההצתה, הזנה לנתיך ההצתה.
ארגמן : אספקת עזר מוגנת ע"י נתיך (אורות פנימיים, צופר וכר).
ירוק : אספקת עזר מוגנת ע״י נתיך של המערכת המבוקרת ע״י ההצתה (מדי¬דים, מתג אורות הבלמים, מגבים וכו׳). שחור : הארקה.
אפור : צבע אלטרנטיבי לאספקת עזר.
חום/לבן או אדום/לבן : מוליכים ראשיים של מעגל הזנה, או הזנה במקביל (מקופסת הבקרה לאורות ולמתג ההצתה וכו׳).
אדום/ירוק : אורות חנייה ואורות אחוריים.
אדום/צהוב : אורות עזר.
ירוק/חום : אספקת מתג ההיבהוב אל מנגנון ההיבהוב.
ירוק/כחול : רגש טמפרטורות המנוע אל שעון הטמפרטורה.
ירוק/אדום : אספקה, מהבהב בצד הנהג.
ירוק/לבן : אספקה, מהבהב בצד הנגדי לנהג.
ירוק/צהוב : אספקה ממתג המחמם אל מנוע המחמם.
ירוק בהיר/ ארגמן: אספקת אור מחוון הפנייה.
ירוק בהיר/ חום: אספקה, מתג הפנייה.
לבן/ירוק : אמצעי עזר הנשלטים ע״י ההצתה. לא מוגנים ע"י נתיך.
ארגמן/לבן : חזרת אור פנימי אל מתג האור הפנימי.
שחור//כחול : אספקה ממתג המחמם אל מנוע המחמם, במקרה של דגם בעל שתי מהירויות.
כחול/לבן : האור הגבוה באורות הראשיים.
כחול/אדום : האור הנמוך באורות הראשיים. 

bottom of page