top of page

תקלות נפוצות בתיבות הילוכים

תקלות נפוצות בתיבות הילוכים אוטומטיות

אחד הכבלים או החיבורים מנותק, צינור המודול מנותק אם השמן שחור זוהי תקלה חמורה בתיבת ההילוכים

בדוק ושפץ במוסך

המכונית בהילוך דרייב אבל לא זזה

בעיה במנגנון מוט ההילוכים, חסר נוזל הילוכים, מסנן סתום, אם המכונית זזה רק ברברס יש תקלה חמורה בתיבת ההילוכים

אין מספיק נוזל הילוכים, בעייה עם צינור הוואקום, בעיה בכבל שמחבר את דוושת הדלק לתיבת ההילוכים

בדוק ושפץ במוסך

Please reload

תקלות נפוצות בתיבות הילוכים ידניות

מצמד מחליק

מצמד לא מכוון, מצמד גמור

בדוק ושפץ במוסך

מצמד מחליק

מצמד לא מכוון, מצמד גמור

בדוק ושפץ במוסך

חריקה בעת החלפת הילוך

מצמד לא מכוון, מצמד פגום, תיבת הילוכים פגומה

בדוק ושפץ במוסך

קושי לשלב הילוכים

מצמד לא מכוון, משאבת מצמד לא תקינה, מחסור בשמן גיר

בדוק ושפץ במוסך

Please reload

bottom of page