top of page

תקלות נפוצות במערכת ההגה

מהלן הסרק של גלגל ההגה רב מדי

ממסרת ההגה או חיבורי המוטות שחוקים, ידיות הסרן הקידמי ומיסביהן שחוקים

הנהיגה בלתי יציבה

בורגי הגלגלים הקדמיים רפויים, מיסבי הגלגלים הקדמיים חופשיים או שחוקים, חישוקי הגלגלים הקדמיים עקומים, כיוון ואיזון הגלגלים הקדמיים לקוי, חיבורי מערכת ההגה רפויים או שחוקים, ממסרת ההגה אינה מכווננת כדרוש רו שחוקה

בדוק ושפץ במוסך

גלגל ההגה קשיח מדי

חסר אוויר בצמיגים, ליקוי בסיכת מערכת ההגה או ממסרת ההגה, כיוון גלגלים קדמיים לקוי, קפיצים קדמיים לקויים, חישוק או יד הסרן עקום, מיסב או מיסבי הגלגלים הקדמיים שבורים

בדוק ושפץ במוסך

גלגל קדמי אחד מושך לצד

ניפוח בלתי שווה של הצמיגים, שחיקה באחד הבלמים

נפח צמיגים באופן שווה בדוק ושפץ במוסך

אחד הצמיגים הקדמיים נשחק יותר מהאחר

אחת מזרועות מוט הקישור עקומה או הכוונת הגלגלים לקויה

בדוק ושפץ במוסך

Please reload

bottom of page