top of page

חשמל סטאטי ברכב

חשמל סטאטי ברכב הנפוץ ביותר הוא כאשר יוצאים מהרכב, וכשנמצאים בחוץ, נוגעים בדלת כדי לסגור אותה. החשמל הסטאטי נוצר על-ידי חיכוך שנוצר בעת היציאה מהרכב בין בגדי הנהג או הנוסע לבין ציפוי המושב. כאשר האדם נוגע ברכב, החשמל הסטאטי מתפרק.

 

 

היווצרות חשמל סטאטי תלויה בסוג הבד של הבגדים

ובציפוי המושב ברכב. לכן לפעמים נוצר חשמל סטאטי רב

ולפעמים כלל לא.

גם לסוג הנעליים יש השפעה על היווצרות החשמל הסטאטי:

נעלי עור בעלות סוליות דקות,

למשל, מסייעות לפריקת חשמל סטאטי כמעט בלי

שהנועל אותם ירגיש בכך,

מאחר שבנעליים יש לחות (מהזעה)

וההתפרקות נעשית בכל השטח של שתי כפות הרגליים.

לעומת זאת, רבים המשתמשים בנעליים בעלות סוליות גומי,

אשר אינן מאפשרות פריקת חשמל סטאטי,

יפרקו את החשמל הסטאטי דרך היד בעת מגע בדלת הרכב. הפריקה עוקצנית במיוחד במזג אוויר יבש, כאשר עונדים טבעת. העור מתחת לטבעת מזיע, ולכן כל החשמל הסטאטי נפרק באופן מרוכז מאוד מהאצבע אל הטבעת ומהטבעת אל הרכב.

 

הדרך הטובה ביותר לפרוק חשמל סטאטי בעת יציאה מהרכב היא להחזיק את כף היד פתוחה לכל רוחבה על אדן חלון הדלת או על הדלת עצמה, או על המשקוף או על הגג לפני התחלת היציאה, ולהחזיקה במקום זה עד לסיום היציאה. באופן זה החשמל הסטאטי מתפרק מיד עם תחילת היווצרותו ואינו גורם לאי נוחות או לפריצתו כניצוץ. כל שדרוש הוא להתרגל להקפיד על כך. אגב, בבואכם לתחנת דלק, השתדלו לפרוק את החשמל הסטאטי על-ידי מגע רצוף ברכב במהלך היציאה. בכל מקרה, עצם המגע באקדח המשאבה, גם הוא פורק את החשמל הסטאטי.

 

אפשר לקבל מכת חשמל סטאטי כאשר ניגשים לרכב שעצר ליד ונוגעים בו, אך הדבר פחות נפוץ. חשמל סטאטי זה נוצר ברכב עצמו ונטען אל הנוגע ברכב, או נפרק דרכו אל הקרקע אם נעליו אינן בעלות סוליות מבודדות.

 

חשמל סטאטי ברכב נגרם גם בחיכוך בין שכבות הנוזל המובל במכלית גורם להיווצרות של חשמל סטאטי. אם הנוזל הוא חומר דליק, כלומר דלק כלשהו, יש לפרוק את החשמל הסטאטי מהרכב.

חשמל סטאטי נוצר גם בעת תדלוק של כמויות דלק גדולות: במטוסים, בטנקים וכדומה. במקרים אלה מצויד אקדח התדלוק בכבל עם תפס בקצהו, כמו תפס תנין(קרוקודיל), שאותו מחברים אל חלק מתכת מתאים(ללא צבע) ברכב לפני תחילת התדלוק.

פתרון של חשמלאי רכב לחשמל סטאטי

חשמלאי רכב מתקינים שרשרת מתכת או רצועת גומי מוליך, הנגררת על-פני הדרך ופורקת את החשמל הסטאטי. השרשרת או הרצועה נשחקת במשך הזמן ויש לבדוק אותה ולוודא שאינה קצרה מדי, ובמידת הצורך להחליפה, כמובן.
אם עדיין התופעה נמשכת עם השרשרת או הרצועה הסיבה לכך היא שהרצועה מאריקה את הרכב, אבל לא את המטען שהצטבר בבגדים ובגוף האדם היוצא מהרכב.

bottom of page