top of page

חשמל ומיזוג אוויר 

מיזוג אוויר לרכב ברחובות

 

 • התקנה ותיקון של מערכות מיזוג אוויר וחימום לרכב

 • אספקת מדחסים מקוריים וחלופיים לכל סוגי הרכבים

 • שדרוג מערכות המיזוג ברכב

 • שיפוץ מדחסים והספקת מדחסים לכל סוגי הרכבים

 • החלפת פילטרים

 • איתור נזילות

חשמל רכב

 

 • מצבר מעולה עד הבית ברחובות  

 • תיקון בעיות חשמל כלליות ברכב

 •  מכירה והתקנה של כל מערכות החשמל

 •  תיקון והתקנת חלונות חשמליים

 •  אספקת מדחסים מקוריים וחלופיים לכל סוגי הרכבים

 •  תיקון קצרים

 •  בדיקת זליגה

 •  טיפול בתאורה

 •  שיפוץ אלטרנאטורים וסטרטרים

 •   מכירת כל סוגי הפנסים והמגבים

 •  הכנות לרישוי והעברת טסטים

בדיקת לחץ גז במזגן רכב

בדיקת לחץ גז במזגן רכב

קצת על מערכת החשמל ברכב

במערכות החשמל ישנם שני גורמים שיש להבדיל בינהם: מתח הזרם הנמדד ביחידות וולט שהוא כמו לחץ חשמל בכבל או בתייל ויש את כמות הזרם הנמדד ביחידות אמפר.

 

ככל שהמתח הוולטאז' גבוהה יותר כך גם גדולה יותר כמות האמפראז'.

מתקניה השונים של מערכת החשמל מחוברים זה לזה בכבלים בעלי קוטר ומבנה שונים.

 

חלקיה של מערכת החשמל ברכב:

1. מערכת ההצתה, תפקידה לספק למצתים זרם בעל מתח גבוהה כדי הצתת תערובת הדלק בחלל הצילינדרים.

2. הדינמו, תפקידו לטעון את הסוללה, הסוללה (המצבר) אוגרת את זרם החשמל ומספקת אותו למערכת החשמל כולה.

3. המתנע הסטרטר תפקידו לסובב את גל הארכובה לשם התנעת המנוע במערכת החשמל נכללים גם מערכת התאורה, מערכת סטריאו, מערכת החימום, מערכת הקירור, מד-דלק, המדחום, מד-לחץ השמן ועוד מחוונים.

bottom of page