top of page

טיפול לרכב מה זה כולל?

כולנו יודעים עד כמה חשוב ללכת לרופאים לבדיקה שגרתית, זה נכון גם כשמדובר במכוניות שלנו! 

רוצה מכונית אמינה ללא תקלות מיותרות?

כאשר יצרנים מתכננים מכונית, הם קובעים לה לוח טיפולים כך אפשר לדאוג שהמכונית תהיה אמינה ובטיחותית, כאשר אתם נמצאים במוסך או כאשר יש לכם כמה דקות בבית, פתחו את ספר הרכב ולמדו מה הם הטיפולים הנדרשים על מנת לשמור על הרכב תקין.

שם יופיעו כל הפרטים הרלוונטיים.

 

חפיפה בין טיפול להכנה לטסט

ישנה חפיפה רבה בין הטיפולים לבין הכנה למבחן הרישוי (טסט), בערך 75-85 אחוז מהנדרש בטסט מכוסה במהלך הטיפול שמקבלת המכונית. עם זאת, זה לא אומר שאם עשית טסט לרכב אפשר לדלג על טיפול. לשני הדברים תפקיד חיוני בשמירה על כך שהמכונית תהיה בטיחותית וכשירה להיות על הכביש, ושהיא תוכל להגן עליכם ועל שאר המשתמשים בכביש.

 

מחיר טיפול לרכב

יש הבדלי מחיר בין טיפולים, וההבדלים תלויים בשאלה כמה זמן ועבודה על המכונית נדרשת בטיפול. 

 

  • טיפול בסיסי או טיפול ביניים

  • החלפת שמן ומסנן

  • טיפול מלא/טיפול גדול

  • טיפול יצרן

איזה שמן ומתי?

שמן תיבת הילוכים, שמן ברקס, שמן לסרן האחורי (במכוניות מסויימות), שמן להגה כוח, שמנים לצירים ושמנים לחלקי מתכת נעים אחרים...

החלפה של שמן ומסנן היא אחד החלקים החשובים ביותר בטיפול, וזה נכלל בכל הטיפולים. ההחלפה  עוזרת למכונית לנוע באמינות ומשפרת את יעילות צריכת הדלק.

החלפת שמנים ונוזלים אחרים לפי הוראות תחזוקה וטיפולים של יצרן הרכב.

 

בדיקה ויזואלית

לחי צורי מוסך מורשה ברחובות ולכל מוסך אמין יש חובה ללקוחות שלו לבצע בדיקת בטיחות ויזואלית כשהם עובדים על מכונית, גם אם המכונית הגיעה למוסך רק לצורך החלפת שמן ומסנן. אולם, הם לא מחויבים לבדוק את הבלמים, ולכן את בדיקת הבלמים צריך להזמין מראש ולדאוג שהיא תתבצע לפחות פעם בשנה.

 

טיפול בסיסי   

כל סוג של טיפול מסתמך על הרמה הקודמת של הטיפול, ולכן טיפול בסיסי יכלול בדרך כלל החלפת שמן והחלפת מסנן ובדיקה ויזואלית, אך בדרך כלל יהיה מילוי של כל הנוזלים החשובים במנוע (נוזל מגב, נוזל בלמים, נוזל קירור ונוזל הגה) ובנוסף יהיו עוד בדיקות של רכיבים חשובים כדי לוודא שהמכונית נמצאת במצב הטוב ביותר שניתן.  מוסך טוב יבדוק גם את הבלמים ואת הנחיות היצרן וימליץ על כל עבודה נוספת שדרושה למכונית. עם זאת, לא כל מוסך עושה זאת. 

 

טיפול מלא

טיפול מלא כולל בדרך כלל את הטיפול הבסיסי, ובנוסף על כך יתבצעו עוד בדיקות נוספות של רכיבי המכונית (שלא כמו בטיפול הבסיסי).  חשוב לציין, כמו בטיפול הבסיסי, שאם המכונית זקוקה לעבודת תחזוקה נוספת כלשהי, המשמעות היא עלות נוספת למחיר הטיפול.

 

טיפול גדול

טיפול גדול יכלול את כל מה שנכלל בטיפול מלא, אך יכלול גם החלפת מצתים (פלגים), החלפת מסנני דלק ועוד טיפולים או החלפת חלקים שחוקים, על פי לוח הזמנים המומלץ על ידי היצרן. לא כולל עבודת תיקון או תחזוקה נוספת.

 

טיפול יצרן

טיפול יצרן צריך לכלול את כל הבלאי, הטיפול והתחזוקה שהמכונית צריכה, וזהו הטיפול היקר והמקיף ביותר מבין כל הטיפולים. יש מגוון רחב של בדיקות הנכללות בטיפול יצרן:

* בדיקה והחלפה של שמן ומסנן שמן

* בדיקה ומילוי של נוזל בלמים

* בדיקה ומילוי של נוזל קירור אנטיפריז

* בדיקה ומילוי של נוזל המגב

* בדיקה מלאה של בלמים

* בדיקת ומילוי של נוזל הגה כוח

* בדיקת היגוי

* בדיקת בולמי זעזועים

* בדיקת מתלים

* בדיקת אורות

* בדיקת מגבים

* בדיקת איזון גלגלים

* בדיקת מערכות טעינה

* בדיקת מפלט

* בדיקת מצבר

* בדיקת שחיקת צמיגים ובדיקת לחץ אוויר בצמיגים

bottom of page