top of page

להכניס מפתח להניע ולנסוע

לכל בעייה ושאלה על הרכב או על נסיעה ברכב אפשר להתקשר לצורי

053-7742831

 

 

בטוח אתם יודעים איך להכניס את המפתח, להניע ולנסוע. אבל האם אתם באמת יודעים מה קורה בדיוק בתוך הרכב שלכם כאשר אתם אי שם בדרכים?!

כאשר אתם מכניסים את המפתח ומתניעים, אתם בעצם, סוגרים סוויטץ' (מתג) המאפשר מעבר זרם חשמלי מהמצבר אל הסטארטר (המתנע). הסטארטר הינו רכיב חשמלי המתחיל לסובב את הגל הקצר. עם סיבובי המנוע, הבוכנות יחד עם הדלק מתחילות לשאוב את הנוזלים והשסתומים מתחילים להיפתח ולהיסגר. עם השגת לחץ דחיסה, המצתים מתחילים לעבוד והמנוע כולו לוקח שליטה.

 

במצב זה, הסטארטר עצמו מנוטרל מהתהליך. משאבת הדלק מעבירה דלק לצילינדרים של המנוע דרך שסתומי יניקה תוך כדי, ערבוב אוויר ולחץ הבוכנות. התערובת יוצרת חומר דליק ביותר המוצת ומתפוצץ באמצעות המצתים, מה שיוצר כוח מניע המוריד את הבוכנות ובעצם, מאתחל את הגל הקצר.

 

הגל הקצר מחבר את תיבת ההילוכים, והיא שאחראית לכמות הכוח והמהירות של הגלגלים. כדי לעבור בין ההילוכים, על הרכב לנתק את תיבת ההילוכים מהגל הקצר וזה נעשה באמצעות הקלאצ' (המצמד), כאשר מדובר בתיבת הילוכים ידנית. בתיבות הילוכים אוטומטיות, הכוח (האנרגיה) מומר הידראולית דרך רכיב המכונה: ממיר מומנט, והוא שמעביר את הכוח מהמנוע דרך שימוש בנוזלים.

 

ברכבים בעלי הנעה אחורית, גל ההינע משמש כמפרק (עבור תנועת הגלגלים) והוא נמשך מתיבת ההילוכים ועד לגלגלים עצמם. גל ההינע מחובר לגלגלים באמצעות ציריות הנמצאות בכל קצה (קצה שמאלי וקצה ימני). גל ההינע מכונה גם: מפרק אוניברסאלי וכשמדובר בהנעה קידמית הוא מכונה: מפרק CV. הציריות מאפשרות ליצור תנועה גמישה עבור הגלגלים במיוחד, כשמדובר בשיבושים בדרך.

 

הדיפרנציאל המחובר לקצה גל ההינע, מעביר את הכוח דרך מכלול הדיפרנציאל: טבעת, מצערת וגלגלי השיניים. תפקידו לספק כוח הנעה שונה בין שני צירי ההינע (והגלגלים) בזמן סיבוב הרכב .

בעת סיבוב, הגלגל החיצוני חייב לפנות מהר יותר מהגלגל הפנימי, אחרת הצירים ישברו (כלומר, ההילוכים).

רכבים בעלי הנעה קדמית (או הנעה קדמית-אחורית) הם בעלי תיבת הילוכים אורכית כשהדיפרנציאל משולב בתוכה (ולא על קצה הגל) מה שמוציא את גל ההינע מההילוכים אל דיפרנציאל העומד בפני עצמו. תיבת הילוכים כזו מכונה: Transaxle שמשמעותה: חוצה את הצירים. השמנים השונים משמשים ברובם, כחומרי סיכה. כלומר, כחומרים מחליקים בין הרכיבים השונים כדי שהמכלול כולו יתפקד בשקט ויעילות.

 

bottom of page