top of page

טיפול 10,000  15,000 ק"מ ברחובות עם אפשרות לחלקים מקוריים

טיפלנו באלפי רכבים בואו לטפל ברכב במוסך של מומחים!

טיפול 10,000 15,000 ק"מ וטיפולים גדולים

205_edited.jpg

"טיפול 10,000" או "טיפול תקופתי גדול" מה האוטו שלך באמת צריך?

הטיפול צריך להתבצע לפי הוראת יצרן כל רכב והוראות היצרן שלו,

בדרך כלל הטיפול מתבצע כל 15,000 ק"מ או כל חצי שנה עד שנה, מה שבא קודם, תלוי גם כמה נוסעים ברכב, תלוי באיכות החלפים והשמנים וחיי המדף שלהם.

כמו בצבא, הטיפול מתחלק לשלושה חלקים:
1. החלפת חלפים: פלגים, פלטינות, ופילטרים.
2. החלפת נוזלים: שמן גיר וסרן אחורי, שמן הגה כח, נוזל קירור ונוזל בלמים.
3. בדיקת המערכות השונות ברכב ונסיעת מבחן.

אם יש לך אוטו מדגם חדיש יותר,

אנחנו במוסך צורי פועלים לפי הוראות יצרן, לדוגמא: פלאגים ושמנים, יש יצרני רכב שקובעים שיש להחליף פלאגים כל 20,000 ק"מ, יש שקובעים כל 40,000 , שמן סינטטי או חצי סינטטי יחזיק יותר מעמד מהשמן המינראלי, שוב תלוי גם באיכות החומרים ובחיי המדף שלהם, בכל מקרה אסור לעשות פחות ממה שהיצרן קבע, תמיד עדיף להקדים ולעשות יותר ממה שכתוב בספר.

 

אם יש לך רכב ישן וחשוב לך לשמור עליו,

כדאי שתעשה טיפול 10000 כל חצי שנה, או כל 10,000 מה שבא קודם.

  • החלפת פלאגים: פלאגים בלויים גורמים לירידה בביצועי הרכב ולעלייה בצריכת הדלק. בעלי מנועי הדיזל פטורים, כי אין פלאגים.

  • החלפת רצועת תזמון (טיימינג): רצועה שקיימת ברוב המכוניות, וכשהיא נקרעת המנוע נכבה ויכול לגרם נזק לשסתומים ולבוכנות, ואז יש נדרש תיקון ראש מנוע, תיקון שהוא גדול ויקר. יש להחליף את רצועת הטיימינג בזמן ולהשתמש ברצועה איכותית!

  • החלפת פלטינות: הפלטינות קיימות רק במכוניות ישנות עם הצתה רגילה, לא אלקטרונית. עם הזמן מתמלאים המגעים בפיח, נשחקים, ולכן יש צורך להחליפן.

  • החלפת מסנן דלק: תפקידו לסנן את הדלק שמיועד לתערובת הבעירה. לבעלי מנועי הדיזל, יש חשיבות רבה לניקוז האוויר ממערכת הדלק,לאחר החלפת המסנן. ניקוז לא טוב יגרום למנוע לזייף בצורה רצינית.

  • החלפת מסנן אוויר: המסנן נראה כמו נייר עבה המאפשר מעבר של אוויר אך מונע מלכלוך לעבור דרכו. כמעט בכל המכוניות קיים כיום מסנן אוויר יבש, ותפקידו לסנן את האוויר שהמנוע משתמש בו לתערובת הבעירה.

  • החלפת שמן מנוע ומסנן השמן: שמן מנוע ומסנן (פילטר) שמן. שני אלה מוחלפים בכל טיפול תקופתי. חשוב ביותר להשתמש במסנן איכותי ובשמן לפי הוראת יצרן כדי לשמור על אורך חיי המנוע.

  • החלפת נוזל בלמים: תפקידו להעביר את הלחץ מדוושת הבלם לבוכנות שמפעילות את רפידות הבלמים. החלפת נוזל בלמים מתבצעת בדרך כלל אחת לשנתיים.

  • החלפת נוזל קירור: נוזל זה מיועד לקירור ולחימום הרכב, הוא נקי הרבה יותר ממים, מחליפים אותו בדרך כלל אחת לשנתיים.

  • החלפת שמן גיר וסרן אחורי (בק אקס): תפקידו קירור ומניעת חיכוך בין חלקי הגיר, יש הבדלים בין שמן לגיר ידני ואוטומטי, סוג וזמן החלפת השמן נקבעים על ידי היצרן.

  • החלפת שמן הגה כוח: תפקידו לסייע בסיבוב ההגה, תדירות החלפתו תעשה על פי קביעת יצרן.

bottom of page